Помощ и съвети

Гаранция

Какъв е териториалния обхват на гаранцията?

Република България

Какво е съдържанието и обхвата на търговската гаранция?

Скрити производствени дефекти.

Какво трябва да направя, ако забележа дефект?

Ако забележите дефект или неизправност, моля свържете се с магазина, откъдето сте закупили продукта. Търговецът ще направи всичко възможно за решаването на вашия проблем. Ако търговецът не може да отстрани дeфекта, той ще изпрати продукта на Lorelli, заедно с документ за покупката и кратко описание на оплакването. Lorelli ще се погрижи за поправката или (частично) замяна на продукта. Стоки, изпратени към Lorelli от клиент/купувач, не са обект на гаранция. Ремонтът на стоката не удължава срока на гаранцията.

Има ли дефекти, които гаранцията не покрива?

Гаранцията не покрива следните рекламации:

 • избеляла или скъсана тапицерия
 • иск без документ за покупка
 • повреди от неправилна експлоатация и неспазване на инструкцията за употреба на продукта
 • износване от нормалната ежедневна употреба на продукта
 • повреда от лоша поддръжка, небрежност или злополука/инцидент
 • повреда, предизвикана от удари, претоварвания или ползване не по предназначение
 • установен извършен ремонт в сервиз от неупълномощени лица
 • спукани вътрешни или външни гуми

Какво е необходимо за да се предяви искане за гаранция?

За да предявите искане за гаранция, вие се нуждаете от:

 • касова бележка
 • попълнена гаранционна карта – попълва се от търговеца при покупката на стоката
 • Протокол за предявяване на рекламация /кратко и ясно описание на възникналия дефект/ - попълва се заедно с продавача в магазина
 • закупената стока /при предаване в магазина, детските колички следва да бъдат почистени от нечистотии по колелата, снети всички елементи неподлежащи на ремонт (сенници, покривала, меки части, допълнителни аксесоари). С оглед запазване чистотата на меките части при транспортиране е добре количката да бъде опакована в найлонов плик.

ВНИМАНИЕ: Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря при приемането на дефектиралата стока за пълното изпълнение на горните изисквания, като на стоки изпратени без касова бележка или фактура сервизът няма да изпълнява гаранционно обслужване! В случай, че на касовата бележка не е посочен еднозначно модела на изделието, касовата бележка трябва да бъде придружена от гаранционна карта.

Независимо от търговската гаранция, която се предоставя от „Дидис“ ООД, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Какъв срок обхваща търговската гаранция?

Когато възникне повреда при закупената стока, Lorelli ще осигури отстраняването на проблема в сътрудничество с търговеца. Гаранцията не е валидна за замяна или връщане на закупената стока.

Съгласно посочения по-горе срок гаранцията започва да тече от датата на продажба, като в посочения срок, доставчикът Дидис ООД бива уведомен от търговеца, за да може да отстрани повреди, получени в резултат на скрити производствени дефекти в рамките на 30 дни.

Оторизираният сервиз на Дидис ООД е единствения орган, компетентен по определяне правото на гаранционно обслужване при всеки конкретен дефект.

Под гаранция се разбира единствено отремонтиране на продукта, независимо от броя ремонти.

Подмяна е възможна само след решение на оторизирания сервиз при установяване на непоправими повреди.