Помощ и съвети

Гаранция

Какъв е териториалния обхват на гаранцията?

Република България

Какво е съдържанието и обхвата на гаранцията?

Потребителят има  право да отправи рекламация към търговеца в случай, че продуктът не отговаря на договора за продажба. Рекламацията може да съдържа искане за ремонт на продукта или замяна с нов продукт, освен ако последното е невъзможно или избраното обезщетение е непропорционално в сравнение с другите възможности за обезщетяване. В случаите на закупени продукти от онлайн магазини, рекламацията трябва да е придружена от снимков материал на дефекта, за да може търговецът да вземе правилно решение за нейното удовлетворяване.


Какво трябва да направя, ако забележа дефект?

Ако забележите дефект или неизправност, моля свържете се с търговския обект /физически или онлайн магазин/, откъдето сте закупили продукта. Търговецът ще направи всичко възможно за решаването на Вашия проблем. Ако търговецът не може да отстрани дeфекта, той ще изпрати продукта на Lorelli, заедно с оригинален платежен документ за покупката и Протокол за гаранционен сервиз с кратко описание на оплакването. Lorelli ще се погрижи за отстраняването на несъответствието. Стоки, изпратени директно към Lorelli от клиент/купувач, без предварително уведомяване на търговеца, от който е закупена стоката, не са обект на гаранция.

Има ли дефекти, които гаранцията не покрива?

Гаранцията не покрива следните рекламации:

 1. Указанията за употреба и монтаж за всеки продукт са описани в приложената в опаковката му инструкция за употреба. Отпада гаранцията на пpoдyĸт, ĸoйтo e изпoлзвaн, бeз дa ca cпaзeни yĸaзaниятa oт инcтpyĸциятa зa yпoтpeбa, както и на пpoдyĸт, зa ĸoйтo ce ycтaнoви, чe e изпoлзвaн нe пo пpeднaзнaчeниe.   
 2. Гаранционният ремонт трябва да бъде извършен в оторизиран сервиз на производителя. Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен ремонт в неоторизиран сервиз или от неоторизирано лице, ако това изрично не е съгласувано предварително писмено със сервиз на Дидис ООД.
 3. Изпращаният  в сервиз несъответстващ  продукт  трябва да бъде добре опакован (по възможност в оригиналната си опаковка), придружен с всички изискуеми документи, и в добро хигиенно състояние. Рекламации без оригинален платежен документ и/или товарителница няма да бъдат приемани.
 4. Продукти с липсваща идентификация (наименование на модел, етикети с данни за производител, артикулен номер и пр.) и/или с дефекти, причинени от неправилна употреба, поддръжка и съхранение, като например: пукнатини, цепнатини, усуквания, разглобявания или липсващи елементи, следи от изгаряне или проникване на течности, възвействие на агресивни перилни препарати,, промяна на цвета на текстил или пластмаса от прекомерно въздействие от слънцето поради неправилно съхранение, ще бъдат отказани за приемане за гаранционно обслужване.
 5. Гаранцията не важи при неправилна, небрежна или груба употреба, удари по продукта, наличие на силно замърсяване в процеса на ползване, проникване на течности в продуктите, излагане на огън, излагане на висока влажност, силно слънце и употреба, която не отговаря на описанието в упътването или погрешна експлоатация.
 6. Гаранционното обслужване не се отнася до: Пoдмянa нa чacти, ĸoитo пoдлeжaт нa aмopтизaция пo вpeмe нa нopмaлнa eĸcплoaтaция. Нecпaзeни yĸaзaния зa cглoбявaнe и мoнтaж. Пpoдyĸт, нa ĸoйтo e извъpшeнa пpoмянa или мoдифиĸaция нa ĸoнcтpyĸциятa, добавяни са части и аксесоари, различни от описаните в инструкцията.
 7. Не се приемат оплаквания за пoвъpxнocтни нaвaнявaния, възникнали  пo вpeмe нa пpeнacянe, тpaнcпopт и cъxpaнeниe или небрежна експлоатация.

Какво е необходимо за да се предяви искане за гаранция?

 • МОЛЯ, ЗАПОМНЕТЕ, В СЛУЧАЙ НА РЕКЛАМАЦИЯ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ, ОТ КОЙТО СТЕ  ЗАКУПИЛИ СТОКАТА, А НЕ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА СТОКАТА!!!
 • От Вас ще се изиска Оригинал на касова бележка, фактура или друг платежен документ /напр. товарителница/
 • Необходим Ви е Попълнен протокол за гаранционен сервиз – за начина на попълването му ще получите информация от търговеца, от който сте закупили стоката /физически или онлайн магазин/.
 • Запомнете: При изпращане на рекламираната стока за ремонт, тя трябва да бъде добре опакована и в добро хигиенно състояние /детските количкинапример следва да бъдат почистени от нечистотии по колелата, да са отстранени всички елементи неподлежащи на ремонт (сенници, покривала, меки части, допълнителни аксесоари)/.

ВНИМАНИЕ: В случай на изпращане на стоката в сервиз, тя трябва задължително да се придружава от попълнения оригинал на Протокола за гаранционен сервиз и оригинал на платежния документ и/или товарителницата. В противен случай рекламацията няма да бъде обработвана или рекламираната стока ще бъде върната на клиента!

Какъв срок обхваща гаранцията?

Когато възникне повреда при закупената стока, Lorelli ще осигури отстраняването на проблема единствено чрез сътрудничеството на търговеца, от който сте закупили стоката /физически или онлайн магазин/.

Гаранцията започва да тече от датата на доставка на стоката, а това се удостоверява чрез оригинала на платежния документ и/или товарителницата. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Предлаганата законова гаранция на закупените от Вас стоки е две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Оторизираният сервиз на Дидис ООД е единствения орган, компетентен по определяне правото и начинът на гаранционно обслужване при всеки конкретен дефект.