Контакти

Дидис ООД - България

Шумен 9700, ж.к "Тракия"

ул. "Тракия-Изток” 6

Тел: 054/ 850 830

Тел: 054/ 993 222

Факс: 054/ 850 839

e-mail: home.market@didis-ltd.com

София, ж.к. Дружба 1

ул. Амстердам Nо5

Тел: 02/ 8923980

Факс: 02/ 8923999

e-mail: didis.sf@gmail.com

Външнотърговски Отдел

Тел. 054/ 855 056

Тел. 054/ 993 260

e-mail: export@didis-ltd.com

Вътрешнотърговски Отдел

Тел. 054/ 855 041

Тел. 054/ 993 258

e-mail: home.market@didis-ltd.com

Отдел "Внос"

Тел. 054/ 855 042

Тел. 054/ 993 257

e-mail: import@didis-ltd.com

Отдел "Дизайн"

e-mail: design@didis-ltd.com

Отдел "Счетоводство"

Тел. 054/ 850 833

Тел. 054/ 993 268

e-mail: accounting@didis-ltd.com

Отдел "Рекламации"

Тел. 0893 560 247

e-mail: reclamation-sh@didis-ltd.com

e-mail: krasimira.simeonova@didis-ltd.com