Контакти

Дидис ООД - България

Шумен 9700, ж.к "Тракия"

ул. "Тракия-Изток” 6

Тел: 054/ 850 830

Тел: 054/ 993 222

Факс: 054/ 850 839

e-mail: office@didis-ltd.com

София, "Искърско шосе" No7

Бизнес център "Европа" сграда Nо7

Тел: 02/ 8923980

Факс: 02/ 8923999

e-mail: didis.sf@gmail.com

Пловдив, ул. "Карловско шосе" No46A

Тел. 0896802443; 0986716359 


Външнотърговски Отдел

Тел. 054/ 855 056

Тел. 054/ 993 260

e-mail: export@didis-ltd.com

Вътрешнотърговски Отдел

Тел. 054/ 855 041

Тел. 054/ 993 258

e-mail: home.market@didis-ltd.com

Отдел "Внос"

Тел. 054/ 855 042

Тел. 054/ 993 257

e-mail: import@didis-ltd.com

Отдел "Дизайн"

e-mail: design@didis-ltd.com

Отдел "Счетоводство"

Тел. 054/ 850 833

Тел. 054/ 993 268

e-mail: accounting@didis-ltd.com

Отдел "Сервиз"

Тел. 054/ 850 557

Тел. 054/ 993 242

e-mail: g.radev@didis-ltd.com


Отдел "Рекламации"

Тел. 0893 560 247

Радка Данчева

e-mail: reclamation-sh@didis-ltd.com