Контакти

Дидис ООД - България

Шумен 9700, ж.к "Тракия"

ул. "Тракия-Изток” 6

Тел: 054/ 850 830

Тел: 054/ 993 222

Факс: 054/ 850 839

e-mail: home.market@didis-ltd.com

София, ж.к. Дружба 1

ул. Амстердам Nо5

Тел: 02/ 8923980

Факс: 02/ 8923999

e-mail: didis.sf@gmail.com

Пловдив

Уважаеми клиенти и партньори, Уведомяваме ви, че във връзка с процеса по централизация, свързан с корпоративната стратегия на компанията, считано от 01.11.2019 г. фирма ДИДИС ООД закрива логистичната си точка / представителство в град ПЛОВДИВ. При необходимост от консултация, информация, търговско представителство, дистрибуция, сервизно обслужване и други дейности по предлаганите продукти и услуги, можете да получите съдействие на телефони в Шумен и София. 

Тел. 054 993258

Тел. 054 993254

Тел. 054 855059

Тел. 02 892 3981

Тел. 0894 185258

Тел. 0896 802443

Тел. 0893 560247


Външнотърговски Отдел

Тел. 054/ 855 056

Тел. 054/ 993 260

e-mail: export@didis-ltd.com

Вътрешнотърговски Отдел

Тел. 054/ 855 041

Тел. 054/ 993 258

e-mail: home.market@didis-ltd.com

Отдел "Внос"

Тел. 054/ 855 042

Тел. 054/ 993 257

e-mail: import@didis-ltd.com

Отдел "Дизайн"

e-mail: design@didis-ltd.com

Отдел "Счетоводство"

Тел. 054/ 850 833

Тел. 054/ 993 268

e-mail: accounting@didis-ltd.com

Отдел "Рекламации"

Тел. 0893 560 247

Тел. 0894 185 274

e-mail: reclamation-sh@didis-ltd.com

e-mail: p.ruseva@didis-ltd.com